Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšné Opátske (Košice) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1850 podľa Katalógu Košickej arcidiecézy, no podľa popisu v publikácii SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS CASSOVIENSIS bol postavený až v roku 1912. Najskôr však ide o rok prestavby sakrálneho objektu. [1]
 

Kostol je jednoloďový, postavený v neorománskom slohu s predsadenou vežou a pristavanou sakristiou. K hlavnému vstupu do kostola vedie mierne stúpajúci chodník. Vstup má dvojkrídlové dvere v polkruhovo ukončenom otvore. Z predsiene sa vchádza do lode kostola cez dvojkrídlové kazetové drevené dvere s presklením a svetlíkom s vitrážou nad jednoduchou rímsou. Vitráž je členená rastlinným a geometrickým dekórom. Za vstupom do lode je vo východnom kúte umiestnené pravotočité schodisko na emporu, ktorá je pravdepodobne prestavaná. Zábradlie empory je zdobené rastlinným motívom. V zadnej stene empory je vstup do veže kostola. Loď je zaklenutá valenou klenbou so styčnými lunetami nad okennými otvormi a dosadá na pilastre s nízkymi hlavicami. Víťazný oblúk je polkruhový s hranami, zaoblenými do tvaru prútov. Podlahu kostola tvorí keramitová dlažba. [2]
 

Fasáda lode je členená omietkovým soklom, rímsami a lizénovými pásmi, ktoré rámajú plochy medzi soklom a rímsami. Jednolodie členia polkruhovo zakončené okenné otvory, lemované jednoduchou polkruhovou pásovou šambránou a parapetnou rímsou, vymedzené tromi poliami lizénových pásov. [3]
 

Veža štvorcového pôdorysu dosadá na vstupný rizalit kostola. V prízemí veže je predsieň chrámu. Združené okná veže sú odsadené v polkruhovo ukončených otvoroch s jednoduchou polkruhovou pásovou šambránou a parapetnou rímsou. K zadným stenám veže sa napája atika stúpajúca smerom nahor. [4]
 

Svätyňa, orientovaná na juhovýchod, má polkruhový uzáver, len mierne ustupujúci od šírky lode kostola, s klenbou s tromi lunetami. Presvetlená je dvoma polkruhovo ukončenými oknami, menšími ako v lodi, dosadajúcimi na parapetnú rímsu. Fasáda svätyne je členená iba oblúčkovým vlysom a soklom, ukončená ihlancovou strechou. Na svätyňu sa napája novšia prístavba sakristie, ktorej fasáda je hladká s jedným oknom a dverami, ukončená pultovou strechou s miernym sklonom. [5]
 

Tvaroslovné prvky použité na kostole sú inšpirované románskym slohom a prevedené sú v zjednodušenej podobe neorománskeho tvaroslovia. Polkruhový motív sa opakuje v celej sakrálnej stavbe. Pôdorysný tvar jednoduchej pravouhlej lode a polkruhovej apsidy evokuje pôdorysy románskych kostolov. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v mestskej časti, ktorá sa skladá z časti katastra východného územia mesta Košice známeho pod menom Nižná Úvrať a z historickej obce Vyšné Opátske, ktorá vznikla na území patriacom benediktínskemu opátstvu z Krásnej nad Hornádom. Obec pričlenili ku Košiciam v roku 1969. Kostol je situovaný v južnej časti obce na vyvýšenej ploche. [7]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 317.
[2] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 317.
[3] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 317 a 319.
[4 - 6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 319.
[7] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 317.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.699892, 21.285159
48.699892, 21.285159www.pamiatkynaslovensku.sk