Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšné Valice - zvonica
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica obnovená po požiari v roku 1777. Drevená stupňovitá konštrukcia, zakončená pultovou strieškou, na ktorej je vežička s arkádami a vysokým šindľovým ihlanom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 442.
GPS
48.458619, 20.189161
48°27'31.0"N 20°11'21.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk