Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Hrabovec - Chrám sv. Michala archanjelawww.pamiatkynaslovensku.sk