Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády
Lokalita
obec Vyšný Komárnik, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V období od 18. do 24. novembra 1944 bol v zemľankách umiestnený štáb veliteľa 3. československej brigády 1. československého armádneho zboru v ZSSR, brigádneho generála Karla Klapálka. Odtiaľ organizoval a riadil boj o východiská z Karpát, zabezpečoval súčinnosť so susednými sovietskymi jednotkami a chránil bezpečnosť ľavého krídla hlavných síl 1. československého armádneho zboru i 38. sovietskej armády. [1]
 

Štáb brigády v súčasnosti návštevníkom duklianskeho bojiska pripomínajú zemľanky, ktoré sa zachovali na svojich pôvodných miestach, V katastri obce Vyšný Komárnik, v blízkosti niekdajšej hlavnej cesty, sa nachádza aj tzv. Delový areál, v ktorom si návštevníci okrem štyroch exponátov ťažkej bojovej techniky rozmiestnených v teréne môžu pozrieť aj zrekonštruované pôvodné palebné postavenia a kryty obsluhy československého delostrelectva, ktoré práve z týchto miest koncom novembra 1944 podporovalo boje sovietskych a československých vojenských jednotiek o východiská z Karpát. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bunkre v rokoch 2013 – 2014 prešli komplexnou rekonštrukciou. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav vojenskej pamiatky je dobrý. Slúži pre muzeálne účely.
Prístup
Nachádzajú sa v lese Mativka v katastri obce Vyšný Komárnik.
Fotogaléria
Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019Vyšný Komárnik - Bunkre štábu 3. československej brigády foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 3] www.dukladestination.com/atrakcie-destinacie/zemlanky-vo-vysnom-komarniku/ (4.3.2021)
GPS
49.396400, 21.703503
49°23'47.0"N 21°42'12.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk