Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ
Iný názov
Kubínyiovský kaštieľ
Lokalita
obec Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Rozšírený bol v prvej polovici 18. storočia a klasicisticky úpravený začiatkom 19. storočia. Jednopodlažná obdĺžniková budova s nárožnými vežami. Má barokovú manzardovú strechu a cibuľové bane na vežiach. Strechy sú pokryté dreveným šindľom. Kaštieľ má klasicistickú fasádu s tympanónom na rizalite. V miestnostiach sú štukované klenby a kozuby zo 17. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Architektonický výskum a program pamiatkovej úpravy: Ing. arch. Ondreičková, dr. J. Bencová, SÚPSOP Bratislava, 1976. Projektová úloha: Pamiatkostav Žilina, 1976. [2]
 

Vyšný Kubín - Kubínyiovský kaštieľ (č. ÚZPF 260/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v dolnej časti obce.
Fotogaléria
Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 444.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 26.
[3] Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, rok 2011, č. 45, elektronická verzia dostupná na www.pamiatky.sk (9.4.2018).
Bibliografia
MAJTAN, Vladimír: Kubíniovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 3, s. 38 – 43.
www.vysnykubin.sk
GPS
49.185332, 19.307476
49°11'07.2"N 19°18'26.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk