Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Medzev - Radnica
História a stavebný vývoj
V jadre je to stavba z polovice 17. storočia. Rozšírená a upravená bola v 18. storočí. Je to dvojpodlažná budova na pôdoryse obdĺžnika s päťtraktovou dispozíciou. Vo veľkej sieni má neskorobarokové fresky pod neskoršou omietkou. [1] Strecha je manzardová. Prízemná časť fasády má horizontálnu rustiku. Nad vstupným polkruhovo ukončeným portálom je umiestnený balkón. Priečelie má trojuholníkový štít s erbom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu. Sídli v nej obecný úrad.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa vedľa Kostola sv. Márie Magdalény.
Fotogaléria
Vyšný Medzev - Radnica foto © Marek Marcinčák 11/2020Vyšný Medzev - Radnica foto © Marek Marcinčák 11/2020Vyšný Medzev - Radnica foto © Marek Marcinčák 11/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 308.
Bibliografia
www.medzev.sk
GPS
48.713841, 20.902456
48°42'49.8"N 20°54'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk