Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Skálnik - Rodný dom Jána Bottuwww.pamiatkynaslovensku.sk