Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
výtvarné umenie
skupina umení, ktorých hlavným umeleckým materiálom je plocha, farba, línia a priestor. Sú to priestorové umenia. Vnímame ich zrakom, hmatom, v prípade architektúry počas celého života. Cieľom výtvarných umení je pomocou ozvláštnenia vizuálneho sveta vzbudzovať v nás pocity. Usilujú sa o úpravu životného prostredia. Môžu byť aj interpretačnými umeniami, ak návrh umelca realizuje tím odborníkov (sochárstvo a architektúra). Členia sa na maliarstvo, sochárstvo, grafiku, kresbu, fotografiu a architektúru. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 284.


www.pamiatkynaslovensku.sk