Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vývrat (Kuchyňa) - kaštieľ
Lokalita
obec Kuchyňa, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Poľovnícky kaštieľ postavený v roku 1855. Išlo o blokovú budovu s romantickou fasádou. [1]
 

Stavebníkom bol knieža Anton Karol Pálffy. Kaštieľ Vývrat (označovaný aj Vivrat, Wivrat, Vivrad) využívali Pálffyovci na oddych a poľovačky viac ako polstoročie. Potom slúžil najmä na rekreačné účely ďalších takmer sto rokov. [2]
 

Monografia o bratislavskej župe z konca 19. storočia uvádza, že Vývrat bol obľúbeným miestom kniežaťa Mikuláša Pálffyho. V kronike malackého kláštora vincentiek sa zachovala jedna zmienka z konca septembra 1913, viažuca sa na Vývrat: „Mali sme v šetkých školách navštevu našej dobrotivej kňažnej Margareti Palffy, ktorá v tu dobu sa i p. kniežaťom na Wivrate zdržovala.“ [3]
 

Budova mala dve podlažia. Tretie podlažie bolo podkrovné, v jednom rohu mierne zvýšené, vytvárajúce dojem veže. Pôdorys budovy bol nepravidelný, nárožné rizality a vežička ho dotvárali do podoby blízkej písmenu H. Kaštieľ bol postavený v lesnom prostredí. Pred objektom bolo vytvorené jazierko, napájané vodou z neďalekého potoka. [4]
 

Pri kaštieli stál ďalší objekt, prízemný s podkrovím, architektonickými prvkami podobný kaštieľu. Kmeňová kniha pálffyovského fideikomisu z roku 1899 spomína vývratské záhradníctvo a hájovňu, spolu v hodnote 2 000 zlatých. Či išlo o susednú budovu vedľa kaštieľa alebo o nejaký vzdialenejší objekt, nie je známe. Samotná budova kaštieľa Vývrat mala podľa uvedeného zdroja hodnotu 14 000 zlatých. [5]
 

Na rekreačné účely sa využíval aj po roku 1918, samozrejme už nie pre Pálffyovcov. Na pohľadnici poslanej v lete 1924 je okrem iného uvedené: „Jest zde velice krásně, voda, vzduch, louky, lesy. Chytáme spousty raků a rovněž ryby.“ Ešte v pálffyovských časoch (a zrejme aj neskôr) k Vývratu viedla jedna časť trate pálffyovskej úzkokoľajnej železnice Štrečky. [6]
 

V druhej polovici 20. storočia pôsobilo v objekte istý čas lesnícke učilište. Vtedy v ňom podľa pamätníka zriadili tiež internát a kvôli tomu sa nadstavovalo poschodie. Budova sa začala meniť na nepoznanie. Neskôr umiestnili v niekdajšom šľachtickom poľovníckom sídle rekreačné zariadenie tlačového kombinátu Pravda. [7] V posledných približne dvadsiatich rokoch existencie budova chátrala a koncom roka 2011 ju zbúrali. Nebola pamiatkovo chránená, pravdepodobne preto, že po roku 1945 stratila všetky pamiatkové hodnoty. O jej nechutnú prestavbu a devastáciu zaujímavých architektonických prvkov za socializmu sa výdatne postarali proletárski odborníci na všetko s nízkym inteligenčným kvocientom, ktorí si svoju moc zachovali dlho po roku 1989.

Fotogaléria
Vývrat - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1912)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 156.
[2 - 7] http://malackepohlady.sk/?p=13352 (4.11.2019)
Bibliografia
www.obeckuchyna.sk
GPS
48.406394, 17.154651
48°24'23.0"N 17°09'16.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk