Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žabokreky nad Nitrou - Mauzóleum
Iný názov
Hrobka rodu Zsambokréty+Andreánszky
Lokalita
obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesné mauzóleum postavené začiatkom 20. storočia inšpirované orientálnym slohom. Je to centrálny priestor s predstavaným portikom, zaklenutý kupolou, ktorá je osvetlená cez okná polygonálnej veže. [1]
 

Mauzóleum patrí k vzácnym pamiatkam svojho druhu, najmä vďaka autenticky zachovanej architektúre a výzdobe interiéru. Dala ho postaviť Františka Andreánska po smrti svojho manžela Emila v roku 1913, ako rodovú hrobku pre spríbuznené rodiny Andreánskych a Žabokreckovcov. [2]
 

Architektúra objektu je inšpirovaná centrálnymi kultovými stavbami s prvkami orientálneho slohu. Vstupný portál je zvýraznený stĺpovou predsieňou, tzv. portikom. Centrálny priestor s tromi polygonálnymi uzávermi je zaklenutý kupolou. Nad ňou dominuje polygonálny nadstavec s polkruhovými oknami, tzv. lucerna. Pôsobivý interiér si zachoval pôvodnú ornamentálnu výmaľbu i mobiliár a obrazy pochovaných členov rodín. [3]
 

Fasády zvýrazňuje neomietané tehlové murivo členené pilastrami a polkruhovo ukončenými oknami. [4]
 

Prístupový chodník vedúci od hlavnej cesty je dodnes lemovaný pôvodnou alejou z tisov. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Mauzóleum je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10567/0. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži ako dom smútku. [7]
Prístup
Stojí v malom parku v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 482.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 137.
[3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 137.
[4] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 138.
[5] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 137.
[6] www.pamiatky.sk (17.3.2023)
[7] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 138.
GPS
48.621228, 18.300558
48°37'16.4"N 18°18'02.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk