Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zamarovce
Iný názov
Somárovce
Lokalita
obec Zamarovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Prízemný objekt na pôdoryse obdĺžnika. Na osi vstupnej fasády má stĺpový portikus a tympanón s erbom rodu Zamarovských. [1]
 

Objekt v septembri 1998 začal zvnútra horieť. Požiar zachvátil celú budovu a značne ju poškodil. Postupne ju opravili. Príčina požiaru nie je známa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. Je v súkromných rukách.
Prístup
Ulici Alexandra Lišku l. Je stálou dominantou obce. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 451.
[2 - 3] www.obeczamarovce.sk/o-obci/historia/ (5.10.2019)
GPS
48.910103, 18.050699
48°54'36.4"N 18°03'02.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk