Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zamarovce - prícestná kaplnka
Lokalita
obec Zamarovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v druhej polovici 18. storočia. [1]
 

Donedávna ešte stála na Hornom konci, na rozhraní ulíc Alexandra Lišku a Pod Kaštieľom a poľnej cesty vedúcej na Brehy. Niektoré pramene dokonca uvádzajú, že na tomto mieste postavili kaplnku už v roku 1498 (neďaleko staršej kúrie, teraz v zrúcaninách). Jej zvon asi z roku 1500 slúži doteraz. [2]
 

Kaplnka, na ktorú si mnohí pamätajú, žiaľ neodolala nárazu voza ťahaného splašenými koňmi a jej zvyšky zbúrali. Onedlho nato, temer na pôvodnom mieste (s odchýlkou 2,5 m) postavili v roku 1971 novú kaplnku so zvonicou. Zvony zvonia už elektricky, o 12.00 h. (Anjel Pána), večer a pri úmrtí. Kaplnka je zasvätená úcte Božskému Srdcu Ježišovmu a v deň sviatku sa pri nej veriaci vo večerných hodinách spoločne modlia. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 451.
[2 - 3] www.obeczamarovce.sk/o-obci/pamiatky/ (5.10.2019)
GPS
48.911197, 18.050337
48°54'40.3"N 18°03'01.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk