Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záriečie - zvonica
Iný názov
Zárieč
Lokalita
obec Záriečie, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica bola postavená pri cintoríne v roku 1834. Nahradila drevenú z roku 1794. [1] Je to murovaná štvorcová stavba so štukovou ľudovou ornamentikou na fasáde. [2] Zakončená je vysokou barokovou cibuľou s laternou.
 

Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony na elektrický pohon. Pri významných sviatkoch, akým je napríklad pamiatka posvätenia chrámu sa zachováva tradícia ručného - charakteristicky rytmického zvonenia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Záriečie - zvonica foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] http://ecav.zariecie.sk/index.php/kostol (30.10.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 452.
[3] http://ecav.zariecie.sk/index.php/kostol (30.10.2017)
Bibliografia
www.zariecie.sk
GPS
49.181431, 18.247635
49°10'53.2"N 18°14'51.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk