Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
žarnov
mlynský kameň, pôvodne spodný kameň ručného mlynca na obilie



www.pamiatkynaslovensku.sk