Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
žarnov
mlynský kameň, pôvodne spodný kameň ručného mlynca na obiliewww.pamiatkynaslovensku.sk