Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žarnovica - Horný kaštieľ
Lokalita
obec Žarnovica, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Opevnené sídlo (pôvodne hrad) postavili v 15. storočí Dóczyovci na obranu mýta a kontrolu obchodnej cesty, čo často zneužívali vo vlastný prospech. Ide o typ neskorogotickej stavby bez veže, s vysokým trojpodlažným palácom, ktorého renesančné opevnenie bolo zbúrané a rozobraté na stavebný materiál. Z objektu sa zachoval iba dvojposchodový palác, ktorý bol silne prestavaný začiatkom 20. storočia a adaptovaný na administratívnu budovu. V 60. rokoch 20. storočia slúžil ako sídlo riaditeľstva štátnych lesov. [1]
 

Kaštieľ samotný vo väzbe na svoje prostredie je jedinečný nielen pre Žarnovicu, ale aj široké okolie. Je symbolom mesta a jeho historickou dominantou. [2]
 

Kaštieľ bol podľa historických prameňov postavený v roku 1490 Filipom Dóczym zrejme na staršom základe opevneného hradu. Filip získal hrad v Žarnovici darom ako odmenu za službu vo vojsku Mateja Korvína, za hrdinstvo v boji pri likvidovaní zvyškov husitských vojsk na Slovensku. [3] Podľa iného zdroja ho dal vystavať Urban Dóczy z Veľkej Lúče, kráľovský pokladník, ktorý v roku 1479 dostal od kráľa Mateja Korvína ako dar hrad Revište. [4] Bol to zrejme pôvodne stredoveký gotický hrad, ktorý slúžil ako predpevnosť hradu Revište. Dóczyovská stavba z roku 1490 je dnes nazývaná kaštieľ. [5]
 

V Žarnovickom kaštieli sa roku 1575 konala porada siedmich banských miest, kde bolo dohodnuté vyslať do Viedne delegáciu so žiadosťou o pomoc od cisára proti Turkom. Roku 1647 napadli Turci Žarnovicu, mesto podpálili a vtedajšieho hradného pána Žigmunda Doczyho popravili. Keď v roku 1664 Turci vyplienili Novú Baňu, stala sa Žarnovica načas župným sídlom. V kaštieli v roku 1666 zasadalo predstavenstvo Tekovskej župy. V roku 1676 končí takmer 200-ročné panstvo rodiny Dóczyovcov a ich majetok prechádza do vlastníctva štátu. Kaštieľ bol prestavaný v druhej polovici 19. storočia po požiari v roku 1848, kedy Žarnovica vyhorela. [6]
 

Počas SNP dňa 29. 8. 1944 prišla do Žarnovice trnavská posádka s 2000 vojakmi, ktorá prechodne sídlila v kaštieli. Na počesť tejto udalosti je na fasáde pri vstupe do objektu umiestnená pamätná tabuľa. [7]

Pamiatková ochrana
Prebieha rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý.
 

V roku 1966 n. p. Preglejka Žarnovica realizoval generálnu opravu objektu - výmenu okien, dverí, podláh, malieb interiéru. Oprava fasád realizovaná nebola. Dlhodobo nevyužívaný objekt zmenil niekoľkokrát vlastníka. V rokoch 2011 a 2012 bolo predchádzajúcim vlastníkom zrealizované len statické zabezpečenie oporného múra. Začiatkom roka 2016 sa vlastníkom objektu stalo Mesto Žarnovica. [8]
 

Opustený kaštieľ už roky chátra a ani zmena majiteľov mu nič zásadné nepriniesla. Obnoviť svoj historický skvost sa napokon rozhodla samospráva. Kúpila ho od posledného vlastníka a plánuje v ňom preinvestovať najmenej 800-tisíc eur. V obnovenej kultúrnej pamiatke mienia umiestniť stálu historickú expozíciu, ktorá návštevníkom priblíži dejiny mesta a okolia, reprezentačné a obradné priestory, knižnicu. V exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň. [9]

Prístup
Hradný palác, nazývaný aj Horný kaštieľ, stojí v centre Žarnovice.
Fotogaléria
Žarnovica - Horný kaštieľ foto © Ľuboš Repta 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 485.
[2] TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar: Chátrajúci kaštieľ v Žarnovici napokon zachraňuje mesto. www.pravda.sk, 19.4.2016 (28.9.2017)
[3] www.zarnovica.sk (28.9.2017)
[4] www.regiongron.sk (28.9.2017)
[5 - 8] www.zarnovica.sk (28.9.2017)
[9] TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar: Chátrajúci kaštieľ v Žarnovici napokon zachraňuje mesto. www.pravda.sk, 19.4.2016 (28.9.2017)
Bibliografia
TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar: Chátrajúci kaštieľ v Žarnovici napokon zachraňuje mesto. www.pravda.sk, 19.4.2016 (28.9.2017)
www.zarnovica.sk
GPS
48.483718, 18.719159
48°29'01.4"N 18°43'09.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk