Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zatín - hrad a kaštieľ
Iný názov
Zétény
Lokalita
obec Zatín, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v polovici 16. storočia, pravdepodobne na mieste niekdajšieho hradu. Koncom 17. storočia ho prestavali. V polovici 19. storočia objekt klasicisticky upravili. Išlo o dvojpodlažnú budovu s pôdorysom v tvare písmena U, nárožnými vežičkami a miernym rizalitom na čelnej strane. Dvorová fasáda mala na jednej strane arkády. Strecha bola manzardová. Hladké fasády členila kordónová rímsa a pilastre. Pôvodne renesančné okná s kamennou šambránou na severnej, južnej a západnej fasáde neskôr zamurovali. Hlavná fasáda s predstavaným klasicistickým balkónom na dórskych stĺpoch mala na rizalite okná s postrannými pilastrami. Miestnosti na prízemí boli zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami a na poschodí pruskými klenbami. Kaštieľ mal aj hospodárske budovy zo začiatku 19. storočia, ktoré mali termové okná a šindľovú strechu. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 452.
Bibliografia
www.obeczatin.sk
GPS
48.475738, 21.901188
48°28'32.7"N 21°54'04.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk