Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zavar
Iný názov
Majláthovský kaštieľ
Lokalita
obec Zavar, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený začiatkom 19. storočia. Rozšírený a prestavaný bol v roku 1894. Po druhej svetovej vojne bol opravený a rozšírený o pristavanú novú budovu. Kaštieľ je dvojkrídlová dvojpodlažná stavba dvojtraktovej dispozície. V miestnostiach sú rovné stropy. Fasásy sú pseudohistorické. [1]
 

Kaštieľ vlastnila rodina Majláthových. Barónka Štefánia Majláthová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí, ktorá od roku 1893 bola pod vedením sestier Svätého kríža. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

V roku 1958 bol v kaštieli zriadený Domov dôchodcov a od roku 1991 bol zriaďovacou listinou Okresného úradu v Trnave zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých s celoročným pobytom. Po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 195 1998 Z. z. o sociálnej pomoci sa zariadenie reprofilizovalo na Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých mužov. Nová filozofia, nový prístup ku klientovi - komplexná transformácia začala v roku 2002 vypracovaním autentického projektu " Humánum ". [3]

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Zavar zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1899)Kaštieľ Zavar foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Zavar foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 456.
[2 - 3] www.dsshumanum.sk
GPS
48.351155, 17.673385
48°0 21' 4.16", 17°0 40' 24.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk