Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Závodie (Žilina) - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororománsky kostol z čias okolo roku 1250. Upravený bol v 16., 18. a 19. storočí. Ide o jednoloďový kostol s apsidálnym uzáverom presbytéria a pozdĺžnou loďou. Apsida je zaklenutá konchou, presbytérium valenou klenbou, triumfálny oblúk chýba. Loď mala pôvodne rovný strop, dnes má barokovú krížovú klenbu na vtiahnutých pilieroch. V osi kostola sa zachovalo malé neskororománske okno, na južnej strane presbytéria ranogotické okno. V presbytériu sú nástenné maľby zo začiatku 14. storočia, ktoré predstavujú apoštolov a Krista – sudcu. V konche sú zvyšky mladšej vrstvy nástenných malieb z druhej polovice 16. storočia. Kostol je ohradený múrom, ktorý má renesančnú vstupnú bránu s valenou klenbou a kruhovú baštu zo 17. storočia. [1]
 

Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa, umiestnený na mierne vyvýšenom teréne, je zrejme vôbec najstaršou a najhodnotnejšou architektonickou pamiatkou na území mesta Žilina. Postavili ho v približne rovnakej vzdialenosti od zistených menších osád, ktoré v časoch vzniku tohto kostola existovali. Podľa povesti dal kostol postaviť prvý uhorský kráľ sv. Štefan I. (975?-1038) na pamiatku bitky, ktorú vybojoval s vojskami poľského kráľa Boleslava Chrabrého (992-1025) asi v roku 1025. [2]
 

Vznik kostola kladú mnohí autori do rokov 1200 až 1250, ale pravdepodobne vznikol už skôr. Okolo roku 1300 vznikli v apside kostola nástenné fresky, ktoré zobrazujú apoštolov a Krista. V klenbe vznikli fresky v druhej polovici 15. storočia, čiže v období neskorej gotiky. Pravdepodobne v 16. storočí postavili pri kostole aj otvorenú kaplnku, ktorá tu stojí dodnes. V roku 1762 uskutočnili jezuiti rozsiahlu prestavbu kostola. Zrušili pôvodnú plochú povalu a nahradili ju klenbou. Tá zakryla staré románske okná, a preto vytvorili nové. Do kostola dali nové zariadenie. Drevené zábradlie chóru dostalo oblý tvar a v jeho strednej časti umiestili päť olejomalieb - obraz Zmŕtvychvstania Krista a štyroch kráľov. Slovenský jezuita, univerzitný profesor Samuel Timon (1675-1736), spomenul v roku 1772 tento kostol vo svojej geografickej práci o uhorských mestách a mestečkách. Napísal, že sa nachádza pri ceste zo Žiliny do Závodia. [3]
 

V počiatkoch 19. storočia kostol slúžil ako vojenský sklad. Vtedy podľahli skaze aj lavice. Nové lavice dali v roku 1830. Opravu kostola však uskutočnili až v roku 1839. V roku 1848 bol kostol zasa vojenským skladom a jeho následnú opravu urobili už v roku 1849. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1949 tu akademický maliar Mojmír Vlkoláček objavil vzácne nástenné maľby na chóre, v apside a na východnej stene lode. V tom čase sa o týchto maľbách nevedelo, lebo boli prekryté niekoľkými vrstvami vápenných náterov. V nasledujúcom roku sa uskutočnilo konzervovanie a reštaurovanie nástenných malieb. [5]
 

Najnovší výskum a reštaurovanie malieb sa uskutočnilo v rokoch 2008 a 2009. Pri reštaurovaní postavy štyroch svätcov, ktorí boli najmenej výtvarne hodnotnou a nejasnou časovo poslednou etapou výzdoby svätyne v konche, ustúpili výtvarne a umelecko – historicky významnejšej vrstve. Podstatnou zmenou podobizne interiéru kostola je aj postava Krista, ktorá sa nachádza v mandorle na strope klenby chóru a je treťou výtvarnou vrstvou stredovekej výzdoby. Po prečistení mandorly boli nájdené fragmenty anjelov, ktorí ju nesú. Pri odkrývaní originálu reštaurátori našli aj ďalšie konsekračné kríže. Ráz kostola sa po reštaurovaní zmenil, výtvarne sa zjednotila omietka čelných stien lode s novoobjavenými konsekračnými krížmi s omietkou celej lode. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce Závodie, mestskej časti Žiliny.
Fotogaléria
Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 7/1972Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 7/1972Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 504.
[2 - 6] www.zavodie.fara.sk (5.10.2013)
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.216141, 18.727186
49°0 12' 58.11", 18°0 43' 37.87"www.pamiatkynaslovensku.sk