Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná kaplnka otvorená v prednej časti oblúkmi (urečená pre poľný oltár) s polygonálnym uzáverom. Sieťová klenba so svorníkmi v krížení dosadá na štítové výbežky. Na vonkajšom nároží kaplnky je murovaná renesančná poľná kazateľnica s cibuľovitou šindľovou strieškou. Na hladkej fasáde kaplnky je renesančný podstrešný maľovaný ornamentálny pás. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnej strane od Kostola sv. Štefana kráľa.
Fotogaléria
Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Jiří Fiedler 7/1972Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Viliam Mazanec 10/2014Závodie (Žilina) - Kaplnka pri kostole foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 504.
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.215959, 18.727156
49°12'57.5"N 18°43'37.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk