Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zázrivá - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1705 bol v Zázrivej postavený prvý drevený kostol. Stál na začiatku lokality Dolina na vŕšku (súčasný názov Kostlec), neskôr bol rozobratý a predaný do Žaškova. [1]
 

V roku 1720 bol na jeho mieste postavený murovaný kostolík. Neskorobarokový kostol Všetkých svätých postavili v rokoch 1791 – 1796. Zničil ho požiar v roku 1934. Objekt pozostával z lode, predstavanej veže, sakristie a malej predsiene, ktorá zároveň tvorila hlavný vchod. V blízkosti hlavného oltára boli po oboch stranách dve malé polkruhové okná. Celkovo mal kostol tri vchody, v blízkosti vchodu na vežu bolo ešte jedno okno. Hlavný oltár dopĺňali dva bočné oltáre, pravý bol zasvätený Panne Márii a ľavý sv. Michalovi archanjelovi. Na hlavnom oltári v životnej veľkosti vynikala socha Božského Srdca Ježišovho. Bola postavená na nízkom oltári, hneď za Bohostánkom, ktorému sa klaňali dvaja anjeli. V pozadí sa v bohato zdobenom ráme vynímal asi dva a pol metra vysoký obraz siahajúci až po strop. Obraz znázorňoval v hornej časti sv. Trojicu, nebo a anjelov. V dolnej časti bol vyobrazený pápež s trojramenným krížom a veriaci ľud. Socha sv. Antona a spovednica sa nachádzali v prednej časti lode. V kostole stáli dva rady lavíc a neboli tam koberce, len kamenná dlažba. Strop bol jednoduchý drevený a krížová cesta v chráme chýbala. Chór bol prístupný nielen z interiéru kostola ale i zvonka. Na veži boli tri zvony. [2]
 

8. augusta 1934 v sobotu popoludní vznikol požiar. Keďže boli ľudia roztrúsení po lúkach, lebo sušili seno v túto pozdnú žatvu, hasiť sa začalo neskoro. Preto sa zamerali len na záchranu zvonov. Ako ich spúšťali dole z veže, jeden praskol a druhý sa roztopil. A tak zachránili iba jeden zvon. Vtedajší organista a učiteľ Štefan Magúth na poslednú chvíľu zachránil sochu sv. Antona v životnej veľkosti. Zistilo sa, že kostol podpálili úmyselne dvaja občania Zázrivej. Tento trestuhodný čin vykonali na objednávku miestneho podnikateľa, ktorý vlastnil nákladnú dopravu a obchod s petrolejom. [3]
 

Na druhý týždeň od požiaru – 15. augusta mal byť odpust aj vysviacka nového kostola Nanebovzatia Panny Márie. S novým kňazom, kaplánom Balarom nesúhlasila jedna časť obyvateľov, kým tá druhá s novým kostolom a farárom Kočišom. Dokonca i modliť sa chodili oddelene. Od tej doby ruiny kostola chátrajú, len v roku 1968 sa miestny administrátor Albín Senaj pokúsil obnoviť kostol celkovou rekonštrukciou, do čoho však prišla normalizácia a viac sa kostol opraviť nepokúšal nik. V súčasnosti prebiehajú práce na rekonštrukciu starého kostola. Jedným z prvých ktorí prispeli na obnovu je obec Zázrivá a Prvá stavebná sporiteľňa a.s., za čo im patrí vďaka. [4]

Pamiatková ochrana
Čiastočná rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Stojí na cintoríne.
Fotogaléria
Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021Zázrivá - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1 - 3] www.zazriva.com (31.10.2017)
Bibliografia
www.zazriva.com
GPS
49.278426, 19.152907
49°16'42.3"N 19°09'10.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk