Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zborov - Kostol sv. Žofie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zborov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol patril k rákócziovskému kaštieľu, ktorý už neexistuje. Sakrálny objekt postavili v roku 1640 a upravili okolo roku 1731. V roku 1914 vyhorel a po prvej svetovej vojne dostal iba provizórnu strechu, ťažké poškodenia však neodstránili. Ranobaroková trojloďová pozdĺžna stavba s dvojicou veží na západnom štítovom priečelí je v architektonickej pôdorysnej osnove blízka košickému jezuitskému (neskôr premonštrátskemu) kostolu, s ktorým má spoločného stavebníka-fundátora. Nad bočnými loďami je priebežná tribúna, na ľavej strane využitá ako oratórium. Na pravom boku presbytéria, v poprsníku tribúny, je kamenný rám, zakončený oslím chrbtom s kyticou, v ňom sú tri epitafy z 19. storočia. Klenby sú ranobarokové krížové. [1]
 

Hlavná fasáda s dvojicou veží má kamenný ušnicový portál s rastlinným ornamentom v pätke a v nadpraží. Nad portálom je okno s ušnicovou šambránou a trojhranným krepovaným frontónom. Na bočných fasádach sú okná v dvoch radoch nad sebou a majú ušnicové ostenie s trojhranným frontónom. Na poschodí na severnej strane bola spojovacia chodba (dnes zbúraná), ktorou bolo prístupné oratórium z kaštieľa. [2]
 

Kostol sv. Žofie napriek svojej veľkosti v podstate slúžil ako kaplnka šľachtického sídla.
 

V roku 1934 bola loď kostola pokrytá šindľom. Za socializmu tu bol sklad. Neskôr kostol čiastočne zrekonštruovali.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zborov – Kostol sv. Žofie (č. ÚZPF 263/0) – umelecko-historický a architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, Mgr. Ján Adam, PhD. [3]

Súčasný stav a využitie
Prebieha obnova pamiatkového objektu.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce. Stojí vedľa námestia.
Fotogaléria
Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012Zborov - Kostol sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 460.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 460.
[3] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.zborov.sk
GPS
49.368437, 21.307758
49°22'06.4"N 21°18'27.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk