Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zborov - Židovský cintorín
Lokalita
obec Zborov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín zriadili začiatkom 18. storočia a Židov zo Zborova a okolitých obcí na ňom pochovávali až do polovice 20. storočia. Zaujímavosťou tohto cintorína je, že sú na ňom pochovaní predkovia alebo rodinní príslušníci niektorých významných rabínov. [1]
 

V roku 1857 žilo v Zborove 534 Židov a v roku 1910 dokonca 655, teda asi jedna štvrtina z celkového počtu obyvateľov obce. Obec bola od začiatku 19. storočia aj sídlom rabinátu. Posledný zborovský rabín Ignác Ansel, ktorý bol zároveň hlavným okresným rabínom, zomrel v roku 1937 a je pochovaný na zborovskom cintoríne. Židia mali v Zborove svoju vlastnú synagógu a židovskú školu. Väčšina židovských obyvateľov obce sa venovala obchodu. Udržiavali čulé obchodné styky napr. s Haličou. Vďaka diaľkovému obchodu bola v roku 1895 v Zborove založená aj sporiteľňa. Situácia zborovských Židov sa začala prudko zhoršovať po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Najtragickejším dňom v histórii obce Zborov je nedeľa 15. apríla 1942. Židia boli v ten deň sústredení v modlitebni a v miestnom hostinci, kde boli ostrihaní a oholení. 430 Židov bolo potom transportovaných na bardejovskú železničnú stanicu a odtiaľ do vyhladzovacích táborov. Legálne zostal v Zborove iba jediný Žid, zubný lekár Benjamin Reich s rodinou. Majetok Židov bol zoštátnený, rozkradnutý a predaný na dražbách. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla vďaka neziskovej organizácii HFPJC (Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries - Nadácii na záchranu dedičstva židovských cintorínov) so sídlom v New Yorku (USA). Táto organizácia pomáha rodinám po celom svete zachraňovať, opravovať a chrániť židovské cintoríny, na ktorých sú pochovaní ich predkovia. Od roku 2002 opravili viac ako 200 cintorínov v Európe, vrátane cintorína v Bardejove, Prešove, Medzilaborciach, Humennom i Stropkove. [3]
 

Každý projekt na opravu cintorína má svoju komisiu zloženú z potomkov, ktorá zabezpečuje finančné zdroje a organizuje opravu. V prípade opravy židovského cintorína v Zborove bol predsedom tejto komisie potomok židovskej rodiny Shiffovcov zo Zborova, newyorský rabín Joel Meisels. [4]
 

Financie na opravu pochádzali z darov od potomkov tých, ktorí sú na židovskom cintoríne v Zborove pochovaní. Hlavným cieľom projektu bolo zrekonštruovať cintorín do dôstojnej podoby a zachovať ho pre ďalšie generácie. Projekt bol rozdelený do troch etáp. [5]
 

V lete 2011 v prvej fáze projektu postavili z dvoch strán cintorína nový pevný, kamenný plot. Druhá fáza projektu pozostávala z opravy a postavenia nahnutých a popadaných náhrobných kameňov a rekonštrukcia ich betónových základov. Táto fáza začala v roku 2011, kedy znova „postavili“ a obnovili 180 náhrobkov. Práce pokračovali aj v roku 2013. Zodvihnúť a opraviť bolo potrebných ďalších 530 náhrobných kameňov. [6]
 

Pre židovskú obec sú cintoríny najsvätejšie miesta, a preto je nevyhnuté vynaložiť veľa úsilia na ich záchranu pre budúce generácie. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Fotogaléria
Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Zborov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 3] HUDÁK, Mario: Cintorín v Zborove opravujú vďaka rabínovi z New Yorku. 4.12.2013, www.bardejov.korzar.sme.sk (24.3.2016)
[4] „Celý príbeh začal, keď som skúmal rodokmeň našej rodiny. Narazil som na niekoľkých predkov, ktorí žili v obci Zborov pri Bardejove. Pochádzali z rodiny Weissmanovcov a Shiffovcov. Našiel som aj zmienky o prvej generácii rodiny Shiff v Zborove z roku 1796 a tiež fakt, že môj predok rabín Zvi Hirsh Schiff tam pred 200 rokmi v roku 1814 zomrel a mohol by byť pochovaný na miestnom židovskom cintoríne,“ vysvetľuje rabín Meisels. Keďže chcel nájsť miesto, kde je pochovaný rabín Hirsch aj jeho ďalší predkovia zo Zborova, kontaktoval v máji 2011 nadáciu HFPJC a dozvedel sa, že cintorín je vo veľmi zlom a zanedbanom stave. „Rozhodol som sa, že dám dohromady komisiu potomkov a začneme zháňať zdroje na opravu miesta posledného odpočinku našich zborovských predkov. Odvtedy sa spolu s mnohými ďalšími ľuďmi, ktorých korene siahajú do Zborova, tomuto projektu venujeme,“ približuje newyorský rabín. HUDÁK, Mario: Cintorín v Zborove opravujú vďaka rabínovi z New Yorku. 4.12.2013, www.bardejov.korzar.sme.sk (24.3.2016)
[5 - 7] HUDÁK, Mario: Cintorín v Zborove opravujú vďaka rabínovi z New Yorku. 4.12.2013, www.bardejov.korzar.sme.sk (24.3.2016)
Bibliografia
www.zborov.sk
GPS
49.370739, 21.302692
49°22'14.7"N 21°18'09.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk