Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zelené (Poltár) - kamenný most
Lokalita
obec Poltár, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Most je trojoblúkový so značne dlhými predpoliami na oboch stranách. Nájazdy na most majú prevýšenie až jeden meter. Dĺžka stavby je 35 m a šírka je 5 m. Výška horného okraja nad hladinou rieky Ipeľ je 6 m. Vozovku na mostovke odvodňuje šeť otvorov. Obe stredné piliere sú vybavené klinovými ľadolamami a novodobou stavebnou úpravou sú vo svojom založení zabezpečené betónovým zosilnením v rečišti rovnako ako obe mostné podpery. [1]
 

Presný dátum výstavby mostu nie je známy, niekedy sa nazýva „Turecký most“, čo by mohlo naznačovať čas jeho vzniku, čiže obdobie tureckej nadvlády nad južným Slovenskom v 16. - 17. storočí. [2]
 

Predpokladá sa však, že pôvodný most asi zo 16. storočia bol rozobratý, pretože bol v zlom stave a materiál z neho bol použitý na výstavbu mového mosta začiatkom 19. storočia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Most bol opravovaný v roku 1886. [3]
 

Poltár-Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pri Poltári na ceste do Lučenca cez rieku Ipeľ. Nachádza sa na východnom okraji obce Zelené, ktorá je súčasťou Poltáru.
Fotogaléria
Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018Zelené (Poltár) - kamenný most foto © Ladislav Luppa 8/2018
Poznámky
[1] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha: NADAS, 1984. s. 128.
[2 - 3] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. s. 128.
[4] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
www.poltar.sk
GPS
48.430132, 19.778737
48°25'48.5"N 19°46'43.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk