Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zeleneč - Kostol Narodenia Panny Márie
Iný názov
Linč
Lokalita
obec Zeleneč, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická kaplnka založená v 15. storočí. V roku 1743 bola rozšírená na barokový kostol s vežou, vstavanou do štítovej fasády. Renovovali ho po druhej svetovej vojne. Išlo o jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom zaklenutý pruskými klenbami. Po oboch stranách lode boli malé kaplnky s valenou klenbou. V sakristii, zaklenutej barokovou klenbou, sa nachádzalo gotické kamenné pastofórium s dvoma fiálami z 15. storočia. Na západnej strane lode bola murovaná arkádová organová empora, ktorej bočné krídla mali arkády na poschodí. [1]
 

Vnútorné zariadenie, okrem kamennej krstiteľnice a sôch sv. Petra a Pavla apoštolov z roku 1854, pochádzalo z 20. storočia. [2]
 

Kostol bol v roku 1969 asanovaný a v rokoch 1969 – 1973 vznikla novostavba podľa projektu Jozefa Hrašnu. Stavba bola realizovaná z darov veriacich. Zastavaná plocha kostola je 600 m², obsahový priestor je 10 000 m². Pod kostolom sú pivničné priestory, ktoré slúžia ako sklad kostolného zariadenia. Návrh priečelia vytvoril akademický maliar Vincent Hložník, plastiku osláveného Krista Alexander Trizuljak a krížovú cestu Ladislav Záborský. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 463.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 463.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Narodenia_Panny_Márie_(Zeleneč)
Bibliografia
www.zelenec.sk
GPS
48.330904, 17.597669
48°19'51.3"N 17°35'51.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk