Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Želiezovce
Iný názov
Eszterházyovský kaštieľ
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ z roku 1720. Dali ho postaviť Esterházyovci. Klasicisticky upravený bol koncom 18. storočia. Kaštieľ je štvorkrídlová stavba s ústredným nádvorím. Hlavné priečelie je deväťosové so stredným trojosovým rizalitom, v ktorom je kamenný portál, v nadpraží zdobený plastickými festónmi. Pred portálom je stĺpový portikus s tympanónom. Fasády sú členené rizalitmi a lizénovými rámami. Okná mali zachované kované mreže s esovitými prútmi. V miestnostiach sú rovné stropy a pôvodné fajansové kachle. V hlavnom portáli boli luisézne dvere z konca 18. storočia. [1]
 

V parku kaštieľa je klasicistická stavba s prevýšeným rizalitom, v ktorej býval Franz Schubert počas svojho pobytu v Želiezovciach. [2] Rakúsky hudobný skladateľ počas svojich návštev na pozvanie Jána Karola Esterházyho v rokoch 1818 a 1824 tu hľadal inšpiráciu. V ďalších rokoch tu pobývali napríklad Franz a Eduard Sacher (tvorcovia slávnych tort), biskup August Fischer Colbrie, Antal Kherndl, syn grófskeho správcu, či v roku 1905 arcivojvoda Jozef Ferdinand Habsburský. Posledná, ktorá v kaštieli žila, bola do roku 1944 grófka Ernestína Coudenhove. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Po druhej svetovej vojne prešiel do vlastníctva mesta a slúžil aj ako škôlka. [4] V roku 1978 ho obnovili. [5] Po nežnej revolúcii nebola budova využívaná. V roku 2009 sa tu plánovalo Dolnohronské múzeum. [6]
 

Želiezovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1653/1) - architektonicko-historický a archívny výskum - rok 2008. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Želiezovce foto © Imrich Kluka 1/2009Kaštieľ Želiezovce foto © Imrich Kluka 1/2009Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce - park foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce - park foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce - park foto © Hana Farkašová 11/2014Kaštieľ Želiezovce - park foto © Hana Farkašová 11/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 493 - 494.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 493 - 494.
[3 - 4] www.zeliezovcan.sk (8.6.2011)
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 229.
[6] www.zeliezovcan.sk (8.6.2011)
[7] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš: Kaštieľ Esterháziovcov v Želiezovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 1, s. 14 - 18.
www.zeliezovce.sk
GPS
48.046173, 18.657110
48°0 2' 46.22", 18°0 39' 25.60"

Pamiatky v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk