Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Želovce
Lokalita
obec Želovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1772. Dvojpodlažná budova, stavaná na obdĺžníkovom pôdoryse s ústrednými rizalitmi na hlavnej a záhradnej fasáde. Rizalit na hlavnej fasáde má segmentovú atiku a je doňho situované reprezentačné schodište a honosná sieň. Budova je krytá manzardovou strechou, rizalit vyvýšenou dvojstupňovou stanovou strechou. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté pruskými a kláštornými klenbami. Pôvodná fasáda má okenný rytmus 5-3-5, pričom tri okná rizalitu sú väčšie a stredné tvorí vstup na balkón. [1]
 

V kaštieli sa nachádza múzeum na ploche 160 m2, ktorého vlastníkom je VÚC Banská Bystrica a správcom poľnohospodárska škola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Múzeum. Múzeum vzniklo v septembri 2002, ale jeho počiatky siahajú až do 70-tych rokov minulého storočia. Jeho založenie motivovalo množstvo zachovaných pamiatok a pomoc, ktorú po ukončení vykopávok pohrebiska z doby Avarského kaganátu prisľúbili odborní pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre. Žiaľ, v tom čase miestni a okresní zodpovední činitelia rozhodli inak a priestory, ktoré boli pre múzeum pripravené, využili inak. Materiál národopisnej a historickej expozície sa dostal na povalu. [3]
 

Dnes má múzeum celkom 6 expozícií v oddelených miestnostiach :
 

- história,
 

- národopis,
 

- poľnohospodárstvo,
 

- pôvodné želovské remeslá,
 

- hry a hračky minulosti,
 

- dielne (tkáčska, hrnčiarska, kováčska, košíkárska, drevorezbárska).
 

Národopisná zbierka predstavuje život obce, ako poľnohospodársko-remeselníckej usadlosti na prelome 19. a 20. storočia. Je zostavená z materiálov získaných v obci a jej okolí a zahrňuje i časť o pôvodných remeslách a domácej výrobe obyvateľov obce. [4]
 


 

Informácie môžete získať na adrese:
 

Ondrej Bőhm, 99106 Želovce, Šóšárska 2, Telefón 047/4893216

Prístup
Stojí na východnom okraji obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Želovce foto © Imrich Kluka 4/2011Kaštieľ Želovce foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 494.
[2 - 4] www.zelovce.sk
Bibliografia
www.zelovce.sk
GPS
48.124124, 19.360071
48°0 7' 26.85", 19°0 21' 36.26"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk