Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianska Závada (Prečín) - zvonica
Lokalita
obec Prečín, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zrubová stavba zo začiatku 20. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2009.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
Bibliografia
www.precin.eu
GPS
49.057234, 18.500042
49°03'26.0"N 18°30'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk