Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - Evanjelická zvonica
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková zvonica postavená koncom 18. storočia. Vežovitý objekt na pôdoryse štvorca v dolnej časti murovaný a v hornej drevený. [1] Zvonica je zakončená malou stanovou šindľovou strechou. Fasády dolnej murovanej časti sú hladké. Vstup je segmentovo ukončemý.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v tesnej blízkosti evanjelického kostola. Nachádza sa v areáli starého cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
GPS
48.68480, 18.52317www.pamiatkynaslovensku.sk