Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1699 – 1701 v retardovanom renesančno-ranobarokovom slohu. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby so štukovou perlovcovou výzdobou. Loď má dve polia krížovej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s rímsovou hlavicou. Sakristia je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami so šambránami a klenákom a opornými piliermi. Veža je zastrešená stanovou strechou. Sakrálny objekt je obohnaný kamenným múrom s nízkymi nárožnými baštami. [1]
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1713. Ide o jednoposchodovú stĺpovú architektúru s rozoklaným štítom a s ôsmymi sochami, uprostred je socha sv. Jána Krstiteľa. Bočný oltár Nanebovzatia Panny Márie je barokový z čias okolo roku 1700. Je to jednoposchodová stĺpová architektúra, zakončená rozoklaným štítom a nadstavcom, v interkolumniách sa nachádzajú sochy, na strednej ploche sú dva obrazy nad sebou. Kazateľnica je baroková z roku 1752 so sochami Dobrého pastiera a štyroch anjelov. Kamenná baroková krstiteľnica je z roku 1730. [2]
 

Farnosť rímskokatolíckej cirkvi vznikla v Zemianskych Kostoľanoch dňa 1. januára 1950. V roku 1999 bola slávnostne otvorená a posvätená nová budova fary. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 464 - 465.
[3] www.zemianskekostolany.sk/cirkev.html (5.3.2022)
GPS
48.685196, 18.525191
48°41'06.7"N 18°31'30.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk