Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - Mladší kaštieľ
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Upravovaný bol koncom 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvoma okrúhlymi nárožnými arkiermi. Fasáda je členená nadokennými kamennými rímsami a sgrafitovým pletencom, ktorý nahrádza kordónovú rímsu. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a valenými klenbami s lunetami. [1] Objekt je známy pod názvom „Karolkin kaštieľ.“
 

Bývala v ňom Izabela Kostolániová. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Po roku 1945 v ňom bola umiestnená Materská škola a neskôr kancelárie Štátneho majetku Zemianske Kostoľany. [3]
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1976. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Zemianske Kostoľany - mladší kaštieľ foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
[2 - 3] www.zemianskekostolany.sk (20.6.2013)
[4] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 27.
GPS
48.687021, 18.524963
48°0 41' 13.28", 18°0 31' 29.87"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk