Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - neskorobarokový kaštieľ
Iný názov
Kišasonkin kaštieľ
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili na začiatku 17. storočia. Neskorobarokovo ho upravili v roku 1727. [1] Nadstavaný a prestavaný bol v roku 1815 ako empírova vila so stĺpovou loggiou. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom. Na dvorovej fasáde má nárožné rizality, pôsobiace ako nárožné veže, ktoré sú na poschodí spojené otvorenou stĺpovou loggiou. Fasády sú okrem rizalitov, členených pilastrami a trojuholníkovým tympanónom, hladké. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté krížovými hrebienkovými a valenými klenbami s lunetami. Na poschodí sú pruské klenby a rovné stropy. Na vstupnom portáli je letopočet 1815 datujúci prestavbu kaštieľa. [2]
 

Posledná v ňom bývala Anna Kostolániová. [3] Objekt je známy ako „Kišasonkin kaštieľ.“

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Zemianske Kostoľany – kaštieľ tzv. „Kišasonkin“ (č. ÚZPF 901/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

V súčasnosti slúži na školské účely. [5]

Prístup
Stojí v severnej časti obce. Štúrova 8.
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 221.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
[3] www.zemianskekostolany.sk (20.6.2013)
[4] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
[5] www.zemianskekostolany.sk (20.6.2013)
GPS
48.687274, 18.523460
48°41'14.2"N 18°31'24.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk