Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - sýpka
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Malá renesančná stavba z čias okolo roku 1580. Pôvodne slúžila ako obytná budova patriaca ku staršiemu renesančnému kaštieľu. Je to dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Fasáda je členená sgrafitom s esovitým pásom v podstreší, na nárožiach v podobe kvádrovania a nad oknami ako nadokenná rímsa. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, na poschodí sú rovné stropy so štukovým ornamentom. [1] Sýpka má šindľovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zemianske Kostoľany – „sýpka“, veža obytná (č. ÚZPF 902/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav sýpky je dobrý.
Fotogaléria
Zemianske Kostoľany - sýpka foto © Imrich Kluka 9/2011Zemianske Kostoľany - sýpka foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - sýpka foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - sýpka foto © Jana Lacková 2/2022Zemianske Kostoľany - sýpka foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
[2] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
GPS
48.685670, 18.524961
48°41'08.4"N 18°31'29.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk