Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Lieskové - neskoroklasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Melčice-Lieskové, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia. Ide o poschodovú dvojkrídlovú stavbu, ktorá má na hlavnej fasáde stredný rizalit členený pilastrami. Na vstupnej bočnej fasáde je ústredný stĺpový portikus s balkónom. [1]
 

Kaštieľ vlastnila rodina Žambokrétyovcov. Majitelia ju predali začiatkom 20. storočia Júliusovi Szálavskému, trenčianskemu županovi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Dnes slúži ako školská jedáleň a družina. [3]
Prístup
Stojí v bývalých Malých Žabokrekoch, dnes v časti Lieskové.
Fotogaléria
Zemianske Lieskové - neskoroklasicistický kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2011Zemianske Lieskové - neskoroklasicistický kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 465.
[2 - 3] www.melcice-lieskove.skwww.pamiatkynaslovensku.sk