Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žiar nad Hronom - Park pri kaštieli (Park Štefana Moysesa)
Lokalita
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V druhej polovici 18. storočia bol pri kaštieli vybudovaný park s pravidelnou sieťou chodníkov s výraznými hlavnými cestami. Vysadené bolo i množstvo stromov. Pod južnou vežou bol park doplnený terasovitou záhradou, nádržou, uprostred ktorej bola plastika a ďalej menšie stavby. [1]
 

V predĺženej osi s južnou vežou smerom k potoku bol v roku 1777 postavený mlyn, ktorý tu stál nepoškodený do 21. mája 1990, kedy ho podpálil 19-ročný obyvateľ Žiaru nad Hronom. Objekt mlynu bol do takej miery zničený, že holé múry, ktoré ostali po požiari, boli zrúcané, rumovisko odstránené, terén zrekultivovaný. [2]
 

V roku 1824 bol vykopaný vodný kanál k rybníku v parku. Za pôsobenia Mariána Blahu (biskup od roku 1921) vo Svätom Kríži boli v parku vykonané viaceré úpravy. Niektoré budovy ako napríklad záhradníctvo, si vyžadovali opravy. [3]
 

V roku 1969 z iniciatívy Miestneho odboru Matice slovenskej bol v parku postavený a odhalený pamätník Štefana Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej. Prostriedky na pamätník v tejto priaznivej a krátko trvajúcej dobe poskytol ONV. Autorom diela je akademický sochár. Vojtech Remeň. Jeho výtvor je však poznačený dobou. [4]
 

V parku sa nachádza i mini-ZOO, v ktorej je umiestnených niekoľko druhov zvierat. [5]
 

V auguste roku 2003 sa región prehnala silná veterná smŕšť, ktorá zanechala stopy aj v žiarskom parku. Bolo zničených a následne odstránených mnoho stromov, medzi ktorými sa nachádzalo niekoľko storočných líp. [6]
 

Park Štefana Moyzesa, riešený v zmiešanom štýle, akých sa na Slovensku zachovalo veľmi málo, je najstaršou časťou zelene mesta. Kríž, ktorý predstavuje v Žiari nad Hronom historický symbol odrážajúci sa v pôvodnom názve Svätý Kríž nad Hronom i stojaci na vrchole Šibeničného vrchu, tvoria v parku lipové aleje. Na mieste ich križovania je umiestnená fontána kruhového pôdorysu s priemerom 8,33 m, v centre s tryskou v tvare kvetu. [7]
 

Historický park v Žiari nad Hronom je zaradený v zozname pamiatkovo chránených objektov. Je verejne prístupný za účelom rekreácie a oddychu. V jeho areáli sa nachádza plážové kúpalisko, živý kútik, futbalový štadión, športovo-relaxačné centrum, pamätník Štefana Moyzesa a kaštieľ. Dominantnými druhmi drevín v parku sú lipy, ktoré tvoria dvojstranné stromoradia, ďalej hraby, jelše, javory a smreky. Od roku 2003 sa historickému rázu parku začal prispôsobovať oddychový mobiliár, osvetlenie, upravili sa vstupy a spevnené plochy a na základe inventarizácie sa realizovalo ošetrenie drevín a nová výsadba, čo spolu s predchádzajúcim zrušením chátrajúcej záhradnej reštaurácie a pódia v západnej časti parku napomohlo oživiť pobyt v oddychovom priestore. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Fotogaléria
Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa a kaštieľ foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa a kaštieľ foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa a kaštieľ foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa a kaštieľ foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa a kaštieľ foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa, kaštieľ a pomník Štefana Moysesa foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa, kaštieľ a pomník Štefana Moysesa foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa, kaštieľ a pomník Štefana Moysesa foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park Štefana Moysesa, kaštieľ, pomník Štefana Moysesa a fontána foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - fontána (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - fontána (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park pri kaštieli (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park pri kaštieli (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park pri kaštieli (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Park pri kaštieli (Park Štefana Moysesa) - v pozadí záhradný pavilón foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - záhradný pavilón (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - záhradný pavilón (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - záhradný pavilón (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - záhradný pavilón (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - záhradný pavilóni (Park Štefana Moysesa) foto © Jana Lacková 12/2020
Poznámky
[1 - 6] www.kastielzh.szm.com (8.6.2016)
[7 - 8] www.polmaraton.ziar.sk (8.6.2016)
GPS
48.585843, 18.865582
48°35'09.0"N 18°51'56.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk