Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žilina - Meštiansky dom (Hodžova 8)
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný meštiansky dom postavený v 14. storočí. Upravovali ho v 15. storočí, v roku 1650, 18. a 19. storočí i v druhej polovici 20. storočia. Je to trojpodlažný prejazdový dom s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Stojí v radovej zástavbe. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1992 – 1993. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Hodžova 8. [3]
Fotogaléria
Žilina - Meštiansky dom (Hodžova 8) foto © Patrik Kunec 3/2015
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (3.2.2020)
[3] Ulica je od roku 1919 nazvaná podľa významného národného buditeľa a spolukodifikátora spisovnej slovenčiny Michala Miloslava Hodžu (1811 - 1870). Od stredoveku mala ulica názov podľa svojho smerovania ako Ulica k Dolnej bráne, od roku 1849 to bola Zlatá ulica – Platea aurea. V súčasnosti sú dva názory o pôvode názvu. Jeden vychádza z polohy ulice, ktorú osvetľovalo zapadajúce slnko a vytváralo zlatožiaru, druhý názor vychádza z činnosti zlatníkov na ulici, ktorí nemali v meste svoj cech, boli členmi cechu zlatníkov v Trenčíne. Ulica niesla názov i po uhorskom politikovi Františkovi Deákovi – Ferencz Deák utca. Patrila k najdôležitejším tepnám stredovekého mesta, pretože umožňovala vstup na centrálne námestie – rínok pre návštevníkov prichádzajúcich od Dolnej brány, najmä z Kysúc, Moravy, Sliezska i Bratislavy. Základy Dolnej brány spolu so stredovekou priekopou zo 14. storočia sa podarilo objaviť počas archeologického výskum v auguste roku 1995 žilinskému archeológovi Jozefovi Moravčíkovi. Brána stála medzi terajšími budovami Prima banky a ľudovej školy umenia. Zbúraná bola po veľkom požiari mesta v roku 1848 spolu s Hornou bránou, pretože už obe nemali žiaden fortifikačný význam a v podstate boli prekážkou stavebného rozvoja mesta. MORAVČÍK, Jozef – ŠTANSKÝ, Peter: Meštiansky dom (Dom s latinským textom). www.tikzilina.eu/mestiansky-dom-dom-s-latinskym-textom/ (3.2.2020)
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.224270, 18.739372
49°13'27.4"N 18°44'21.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk