Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žipov - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žipov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1825. Renovovaný bol v roku 1935. Kostol je jednoloďová stavba s oblým presbytériom, zaklenutá pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. Vstup veže na štítovom priečelí tvorí mierny rizalit. Vnútorné zariadenie je z 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce, hneď vedľa kaštieľa.
Fotogaléria
Žipov - Kostol sv. Anny - vedľa časť kaštieľa foto © Jiří Fiedler 4/1974Žipov - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Novotný 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 505.
GPS
48.966623, 21.086618
48°0 57' 59.84", 21°0 5' 11.82"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk