Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žitavce
Iný názov
Ďarmoty nad Žitavou
Lokalita
obec Žitavce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia. Neskôr bol upravovaný. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare nepravidelného písmena L. Dvorová fasáda má terasu s dvojicami pilastrov a stĺpov, predstavanú pred trojosovým stredným rizalitom. Rizalit je zakončený štítom, v ktorom sa nachádza rodinný erb. V miestnostiach sú rovné stropy. Strecha je manzardová. [1]
 

Patril bratom Döryovcom, ktorí v roku 1929 predali kaštieľ Armandovi Kuflerovi. Ten kúpil kaštieľ ako dar svojej manželke. Do Žitaviec chodili len letovať, prežívali tu žatvu. Ostatný čas trávili vo Viedni. Po vojne kaštieľ značne chátral. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V roku 1950 sa pristúpilo k adaptačným prácam a po ukončení 14. januára 1951 na základe rozhodnutia rady ONV vo Vrábľoch vznikol Detský domov Žitavce. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované iba čiastočne. Vedľa kaštieľa sa nachádza park, ale už nie vo svojej pôvodnej rozlohe. Moderná dedinská výstavba ho narušila z oboch strán. V kaštieli sa nachádza Detský domov.
 

Do roku 2004 to bol detský domov internátneho typu. Zmena koncepcie výchovnej práce v Detskom domove v Žitavciach prišla 1.2.2004, keď bol nevyhnutný proces transformácie z internátneho typu detského domova na detský domov s rodinným charakterom výchovy. Cieľom bolo zlepšenie kvality života detí, pre ktorých nie je možné zabezpečiť náhradnú rodinu a priblížiť život detí v usporiadanej rodine. [4]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Žitavce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Žitavce foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Žitavce foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 506.
[2 - 4] www.dedzitavce.sk
GPS
48.204594, 18.298485
48°0 12' 16.54", 18°0 17' 54.55"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk