Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zlatá Idka - zvonica
Lokalita
obec Zlatá Idka, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Prvé zmienky o tom, že v obci Zlatá Idka existuje zvonica pochádzajú už z roku 1773, kedy sa v nej spomína zvon Ježiša Nazaretského. Dodnes zachovaná zvonica bola postavená v roku 1823. [1] Je to trojpodlažná vežovitá stavba na štvorcovom pôdoryse. Má kamennú neomietnutú fasádu a šindľovú stanovú strechu.
 

V časoch rozmachu miestneho baníctva a hutníctva chceli obyvatelia stavbou zvonice zosilniť ochranu obce pred živelnými pohromami (požiarmi, povodňami). Okrem oznamovania signálov zvonením, slúžila i ako výrobňa vzácnych kovov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti je vo zvonici aj kaplnka a slúži raz v roku pre odpustové slávnosti na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie. Dnes je zvonica i sídlom Obedného múzeá. [3]

Poznámky
[1] VOJTAŠKO, Pavol: Zlatá Idka. 1349 – 2009. Stará a nová Zlatá Idka. Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo baníckej obce. Zlatá Idka: Obecný úrad, 2009. s. 26.
[2 - 3] VOJTAŠKO, Pavol: Zlatá Idka. 1349 – 2009. Stará a nová Zlatá Idka. Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo baníckej obce. s. 26.
Bibliografia
www.zlataidka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk