Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zlatno - Čierny hrad
Lokalita
obec Zlatno, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) - archeologický výskum - rok 2006. Autor: PhDr. Michal Slivka – FiF UK Bratislava. [1]
 

Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [2]
 

Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [3]

Fotogaléria
Zlatno - Čierny hrad foto © Imrich Kluka 11/2008
Poznámky
[1 - 3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
NEŠPOR, Jaroslav: Čierny hrad. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 11-12, s. 64 - 65.
www.ciernyhrad.sk
www.obeczlatno.eu
GPS
48.473663, 18.292387
48°28'25.2"N 18°17'32.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk