Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žlkovce - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žlkovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1811. Prestavaný bol v roku 1843 a 1887. Upravili ho novoempírovo. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Má rovný strop. Fasáda s termovými oknami má na priečelí mierny rizalit veže obklopený štítovými krídlami. [1]
 

Kedysi bol hlavný oltár Panny Márie pseudogotický z roku 1918. Vnútorné zariadenie bolo z čias po roku 1887. Zvony sú z roku 1846 a 1921. [2]
 

Kostol bol pôvodne zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, po prestavbách údajne Ružencovej Panne Márii. Tento stav trval až do druhej polovice osemdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa patrónkou kostola a obce stala opäť Sedembolestná Panna Mária, na sviatok ktorej odvtedy pripadajú žlkovské hody. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Naposledy sa veľká rekonštrukcia uskutočnila v roku 1986. Stála 400 tisíc Kčs Až do hĺbky dvoch metrov boli spevnené základy, v interiéri bola odstránená omietka až po tehlu, štyri stĺpy boli nahradené železnými prekladmi, čo pomohlo výhľadu veriacich na oltár. Spovednica bola odstránená a na jej mieste vznikol „Hrob Pána Ježiša“. Pred oltárom bol drevený podklad nahradený železobetónovým, sakristiu prebudovali, elektroinštaláciu vymenili. Na dlažbu sa použil dlažobný mramor. Bola nahodená nová vonkajšia fasáda, vymenené okná, vo vnútri na stenách namontovaná drevorezbárska krížová cesta. [4]
 

Niekoľko rokov predtým bol starý oltár nahradený novým z hliníka a farebného skla s výjavom Krista, ktorý pripomína slávne turínske plátno. Oltár vyvolal u veriacich zmiešané reakcie. Kostol bol 23. októbra 1986 slávnostne vysvätený biskupom Jánom Sokolom. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Žlkovce - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021Žlkovce - Kostol Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 507.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 507.
[3 - 5] www.zlkovce.sk (14.10.2016)
Bibliografia
www.zlkovce.sk
GPS
48.459166, 17.715625
48°27'33.0"N 17°42'56.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk