Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zohor - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Zohor, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Je najstaršou sochou v obci pochádzajúcou z roku 1737. V 18. storočí sa k nej konali procesie v deň sviatku svätca 4. mája. Sv. Florián je ochrancom pred ohňom i vodou. [1] Je to baroková ľudová kamenárska práca. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na Dolnej ulici.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Zohor. Zohor: Obecný úrad, 2014. s. 191.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 473.
Bibliografia
www.obeczohor.skwww.pamiatkynaslovensku.sk