Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zohor - socha sv. Floriána
Lokalita
obec Zohor, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Socha pochádza z roku 1902 Dala ju postaviť rodina Štefanovičová. Zoznam krížov uvádza, že zakladateľmi boli Jozef Cabadaj s manželkou. Nie je známe, či bola postavená z vďaky k patrónovi za ochranu pred požiarom, alebo to bol dar solventnejšej rodiny obecným hasičom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Situovaná je v strede dediny za starou školu, na mieste, kde kedysi stála prvá požiarna zbrojnica. [2]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Zohor. Zohor: Obecný úrad, 2014. s. 191.
[2] Kolektív autorov: Zohor. s. 191.
Bibliografia
www.obeczohor.skwww.pamiatkynaslovensku.sk