Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zolná (Zvolen) - zvonica
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.zvolen.skwww.pamiatkynaslovensku.sk