Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zombor - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1841 – 1845. Sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké, kedysi boli členené lizénovým rámovaním. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Krstiteľnica je z prvej polovici 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Zombor - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 1/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 473.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 473.
GPS
48.136122, 19.449336
48°08'10.0"N 19°26'57.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk