Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zuberec - Kostol sv.Vendelína
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zuberec, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1930 – 1932 podľa projektu známeho architekta Michala Milana Harminca. [1]
 

Potreba vlastného kostola v Zuberci sa vyvinula z nedostatku miesta vo farskom kostole v Habovke. Myšlienku vlastného kostola vtedajší farár neodobril a tak sa obyvatelia obrátili na svojho rodáka vdp. Andreja Bažíka, farára v Liesku, ktorý prisľúbil pomoc. Dňa 8. novembra 1927 udelil Mons. Ján Vojtaššák povolenie na stavbu kostola v Zuberci. 6. októbra 1929 bol položený základný kameň. [2]
 

Stavbu financoval vdp. Andrej Bažík spolu s občanmi Zuberca a rodákmi, ktorí žili v Amerike. Predpoklad stavebných nákladov bol 440 000 korún. Ľudia na stavbu venovali 140 000 korún (vo finančnej i materiálnej forme). Vdp. Andrej Bažík ešte vyzbieral asi 200 000 korún – milodary zo Slovenska, Poľska, Austrálie, Kanady, Spojených štátov. Stavať sa začalo na jar roku 1930, keď sa skončili jarné poľnohospodárske práce. Vďaka horlivosti zuberčanov, ktorí stavbe kostola venovali veľkú časť svojho času, bol už 10. augusta toho istého roku na kostolnej veži vyzdvihnutý křiž. [3]
 

Posviacku kríža sprevádzala slávnosť, pri príležitosti ktorej zložil vdp. Andrej Bažík báseň “Hej, občania”. Obdobie rokov 1931 – 1932 sa považuje za najťažšie. Prehlbovala hospodárska kríza, zmenšovali sa finančné zdroje a prvotné nadšenie ľudí už pomaly upadalo. Nakoniec sa s Božou pomocou podarilo stavbu dokončiť. 28. augusta 1932 bol Kostol sv. Vendelína v Zuberci posvätený Andrejom Hlinkom, ružomberským fararom. [4]
 

Zariadenie kostola bolo chudobné, malo slúžiť len ako dočasné riešenie. Na hlavnom oltári sa nachádzal slovenský znak s cyrilometodským krížom, pod ktorým bolo Božské Srdce Ježišovo. Na bočnom oltári vľavo bola plastika sv. Vendelína a vpravo socha Panny Márie Lurdskej. Po vysvätení bol kostol na čas opustený, ale po vzájomnej dohode sa v ňom v lete začali slúžiť nedeľné sv. omše. Neskôr boli slúžené sv. omše už počas celého roka. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Patrik Kunec 8/2016Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018Zuberec - Kostol sv.Vendelína foto © Jana Lacková 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 474.
[2 - 5] www.zuberec.fara.sk (15.10.2016)
Bibliografia
www.zuberec.sk
GPS
49.258598, 19.612728
49°15'30.9"N 19°36'45.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk