Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
župan
správca župywww.pamiatkynaslovensku.sk