Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Župčany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V Župčanoch ("Sebefolva") bol kostol už pred polovicou 13. storočia, keďže v roku 248 odovzdávalo obyvateľstvo desiatok miestnemu farárovi. V 30. rokoch 14. storočia tam pôsobil farár Lukáš. Vtedajší kostol zrejme už nepostačoval počtu veriacich a v 15. storočí ho úplne prestavali. Rozširovali všetky jeho časti, z pôvodného objektu nezostalo pravdepodobne nič. V roku 1438 sa župčiansky kostol opisuje ako murovaná stavba bez veže. [1]
 

Druhý kostol postavili na začiatku 16. storočia v gotickom slohu. Loď bola upravovaná koncom 18. storočia a fasády v 20. storočí. Ide o jednoloďový kostol s pravouhlým presbytériom, zaklenutý gotickou krížovou klenbou so svorníkom v strede kríženia. Rebrá vyžľabenej klinovej profilácie dosadajú na ostrohové konzoly. Vstup do sakristie je cez lomený gotický portál. Na východnej strane presbytéria je malé gotické pastofórium. Lomený víťazný oblúk tvorí priechod do lode, zaklenutej dvoma poľami pruskej klenby. Nová fasáda je hladká, na južnej strane má zamurovaný ostroluký gotický portál a na západnej strane lomený profilovaný portál. Na presbytériu sú gotické okná s prútom a kružbou štvorpásu i trojlístkov. [2]
 

Vnútorné zariadenie kostola je z 19. a 20. storočia. Voľný obraz Sedembolestnej Panny Márie je z roku 1822. Skupina Kalvárie, neskorobaroková polychrómovaná je z konca 18. storočia. [3]
 

Areál kostola, vymedzujúci pôvodný stredoveký cintorín, lemujú až 200-ročné lipy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Župčany – Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 409/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v severozápadnej časti obce. Kostol sa nachádza oproti kúrii.
Fotogaléria
Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012Župčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] SABOL, Dominik: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Župčanoch. (článok na www. korzar.sme.sk z 29.1.2010) (11.11.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 507.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 507.
[4] SABOL, Dominik: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Župčanoch. www. korzar.sme.sk 29.1.2010 (11.11.2013)
[5] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
SUCHÝ, Ľubor – SABOL, Dominik: Prestavby stredovekých kostolov v čase reformácie v regióne Šariša na príklade unikátnych nálezov stropov v Župčanoch a Brezovičke. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 28. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 171 – 180.
www.obeczupcany.sk
GPS
49.013748, 21.154059
49°0 0' 49.49", 21°0 9' 14.61"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk