Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen – Cintorín rumunskej armády
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín bol vybudovaný v rokoch 1945 – 1960. Pamätník v areáli cintorína tvorí náhrobok z bieleho mramoru s vencom a štátnym znakom Rumunskej socialistickej republiky. Na cintoríne je pochovaných 10 382 vojakov rumunskej armády. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Cintorín sa nachádza pri sídlisku Zlatý Potok približne 2 km severovýchodným smerom od centra mesta. [2]
Fotogaléria
Zvolen – Cintorín rumunskej armády foto © Ladislav Luppa 5/2022Zvolen – Cintorín rumunskej armády foto © Ladislav Luppa 5/2022Zvolen – Cintorín rumunskej armády foto © Ladislav Luppa 5/2022Zvolen – Cintorín rumunskej armády foto © Ladislav Luppa 5/2022
Poznámky
[1 - 2] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.581121, 19.141571
48°34'52.0"N 19°08'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk