Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen – Cintorín sovietskej armády
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Návrh na vybudovanie vojenského cintorína bol schválený v roku 1950. S exhumačnými prácami sa začalo v roku 1952. Areálu cintorína dominuje 15 metrov vysoký pamätník zakončený vavrínovou ratolesťou a päťcípou hviezdou. Bol postavený v rokoch 1959 – 1960 podľa výtvarného návrhu architekta M. Budu. Na cintoríne je pochovaných 17 682 padlých vojakov a dôstojníkov sovietskej armády. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Cintorín sa nachádza pri sídlisku Zlatý Potok približne 2 km severovýchodným smerom od centra mesta. [2]
Poznámky
[1 - 2] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.581121, 19.141571
48°34'52.0"N 19°08'29.7"E



www.pamiatkynaslovensku.sk