Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Finkova kúria
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kúria bola postavená v 17. storočí a upravená v druhej polovici 18. storočia. Ide o dvojpodlažný sedemosový objekt s renesančne zaklenutým prízemím a priechodom. Zachovaná neskorobaroková fasáda má stredný rizalit, na tympanóne ktorého sú erby s rokajovým orámovaním. [1] Objekt má obdĺžnikový pôdorys a trojtraktovú dispozíciu.
 

Ide o renesančný jednoposchodový palác na štíte s erbmi pôvodných majiteľov – lesného majstra z Beňuše Ondreja Urbányiho a jeho druhej manželky grófky Anny Márie Esterházyovej z Vígľaša. [2]
 

Do roku 1948 bola kúria vo vlastníctve zvolenskej rodiny Finkovcov. V záhrade za budovou založil v roku 1924 Dr. Elemír Finka ornitologickú záhradu, v ktorej choval takmer 2 000 druhov domáceho a cudzokrajného vtáctva. Po rozsiahlej prestavbe v roku 1983 v objekte sídlili kultúrne organizácie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí SNP 41/59.
Fotogaléria
Zvolen - Finkova kúria foto © Jiří Fiedler 5/1988Zvolen - Finkova kúria foto © Patrik Kunec 10/2013Zvolen - Finkova kúria foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Finkova kúria foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Finkova kúria foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Finkova kúria foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Finkova kúria foto © Jana Lacková 7/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 478 - 479.
[2 - 3] Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.sk
GPS
48.579412, 19.125460
48°34'45.9"N 19°07'31.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk